Deutsch  Français  Nederlands 

1793 - (GENT) - Charles van Hulthem ( provenance ) : - Verzamelinge der Pointen Constitutioneel der Provincie van Vlaenderen. Alzoo de Staeten van Vlaenderen geen ander oogwit hebben als hunne Constitutiën in een Corps te verzamelen, ende geenszins nieuwe te vraegen, hebben zy gelooft van hunne plicht te wezen in margine te verifiëren iedern Artikel van dit Project.

#.S.l.s.d. (Gent, 1793), in-f°, 32,5 x 20,5 cm, 20 pp, gebrocheerd, met blinde omslag (stoffig), onderste marge bevlekt en gescheurd. Exemplaar van Charles van Hulthem, zijn naam in manuscript op het titelblad in contemporain handschrift. .
EUR 250.00 [Appr.: US$ 240.88 | £UK 227.75 | JP¥ 34627] Book number 5937

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results