Deutsch  Français  Nederlands 

1784 X 25 - Antwerpen : - Geboden ende uytgeroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stad Antwerpen op den 25.October 1784.

2. #J.Grange, in-4°, 28 x 22 cm, 5 pp, met stadswapen in houtgravure. Regels voor het bakken van brood. ; Eene lankduerige ondervindinge geleert hebbende, dat er haest nergens in dese landen duerder en slechter Brood gebakken word, als binnen dese Stad...! (Rules for the bakers guild). .
EUR 60.00 [Appr.: US$ 59.49 | £UK 52.5 | JP¥ 8598] Book number 5122

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results