Deutsch  Français  Nederlands 

1784 VIII 18 BRUSSEL - Decree by emperor Joseph II of Austria on censorship : - Declaratie van den Keyser van den 18. Augusti 1784 Additioneel aen't Edict van den 12. February 1739 raekende de Libellen, Schimpinge, eerschennende en oproerige Schriften...

2. #Brussel, Uyt de Koninglyke Drukkerye, A'D'ours, 1784, in-folio, 37 x 21 cm, 4 pp, kopvignet in houtgravure, marges bestoft. Naast de nieuwe declaratie wordt de volledige tekst van het edict van 1739 afgedrukt. Dit exemplaar heeft gediend in de gemeente Nieuwenrode. Text in Dutch. Decree by emperor Joseph II of Austria on censorship. .
EUR 100.00 [Appr.: US$ 98.05 | £UK 88 | JP¥ 14191] Book number 4651

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results