Deutsch  Français  Nederlands 

1769 IX 25 GENT - Decree of Empress Maria Theresa of Austria : - Edict Van Haere Majesteyt van den 25.September 1769. Raeckende de obligatie van het onderhouden, repareren, ofte herstellen der [Parochiale Kerken ten Platten-Lande, mitsgaders de Presbyterien ofte Pastoraele Huysen.]

#Gend, Petrus de Goesin, 1769, in-folio, 36 x 22 cm, 8 pp, met keizerlijk wapenschild en grote lettrine in houtgravure. Vanderhaeghen nr.4440. Gepubliceerd op 14 Oct. 1769. ( decree on the maintenance of the Roman Catholic churches and presbytaries). .
EUR 60.00 [Appr.: US$ 62.72 | £UK 52 | JP¥ 8532] Book number 4623

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results