Deutsch  Français  Nederlands 

1744 III 16 ANTWERPEN - AARTS HERTOGIN MARIA ANNA VAN OOSTENRIJK - PRINS VAN LORREYNEN - BLIJDE INTREDE - Geboden ende uyt-geroepen by Myne Heeren den Onder-Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stadt Antwerpen op heden 16. Meert 1744. getekend Cornelissen Vt. - P.T. Charlé.

2. Antwerpen, zonder drukker ( Weduwe Petrus Jouret) , 1744, in-4°, in-plano affiche, 40 x 24,5 cm, met stadswapen en lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezuïeten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; de Stadsmagistraat verplicht de gilden tesamen 120 Dekens af te vaardigen met ieder '' eene witte wassche'' en een fakkel om de Hertogin tegemoet te treden aan de Roode Poort en ze te vergezellen naar hun verblijf in de Sint-Michielsabdij. .
EUR 80.00 [Appr.: US$ 93.16 | £UK 67.75 | JP¥ 10572] Book number 44407

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results