Deutsch  Français  Nederlands 

1759 V 14 Antwerpen - Buideldragers Ambacht : - Geboden ende uytgeroepen by Myne Heeren den Onder-Schouteth, Borgemeesteren, Schepenen ende Raed der Stadt Antwerpen den 16. Mey 1759.

0. #Antwerpen, Weduwe Petrus Jouret , 1759, in-4°, in-plano affiche, 35 x 24,5 cm, met stadswapen en lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezuïeten College, verzameling Couvreur). Onderwerp : Verstrenging van de regels die gelden voor buideldragers in hun Ambacht. Elke dag moeten er 54 aanwezig zijn, personen vreemd aan het ambacht mogen niet inspringen (haven, dokwerkers, gilde). .
EUR 60.00 [Appr.: US$ 58.83 | £UK 52.75 | JP¥ 8514] Book number 44373

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results