Deutsch  Français  Nederlands 

1721 IV 28 Antwerpen - Ordonnantie betreffende de inkwartiering van Engelse onderdanen : - Myne Heeren den Schouteth, Borge-Meesteren...Actum in Coeelgio Gansacker - A.M. van Kessel.

2. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1721, in-plano, 24 x 16 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezuïeten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; Iedereen die Engelse onderdanen te logeren heeft moet dit meldenaan de overheid. Ordinance; People who have English citizens as lodgers have to report this at the authorities. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .
EUR 40.00 [Appr.: US$ 39.66 | £UK 35 | JP¥ 5732] Book number 44363

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results