Deutsch  Français  Nederlands 

1711 VII 15 Antwerpen - Ordonnantie betreffende aanplakbrieven : - Geboden ende uyt-gheroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borghe-Meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt Antwerpen den 15. Julii 1711.

0. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1711, in-plano, 39.5 x 26 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezuïeten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; reglementering van openbare en gewone aanplakbrieven. Ordinance; official and unofficial posters. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .
EUR 70.00 [Appr.: US$ 69.76 | £UK 61.25 | JP¥ 10058] Book number 31012

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results