Deutsch  Français  Nederlands 

1710 IX 26 Antwerpen - Ordonnantie betreffende nachtwacht : - Gheboden ende uyt-gheroepen by Myne Heeren den Schouteth, Borge-Meesteren, Schepenen, ende Raedt der Stadt Antwerpen den 26. September 1710.

0. #Antwerpen, Petrus Jouret, 1710, in-plano, 39 x 26.5 cm, met stadswapen en met lettrine in houtgravure, blad afgesneden tot aan de tekst en gekleefd op een blanco blad met afmeting 51 x 38 cm (18e eeuws werk, herkomst collectie Antwerps Jezuïeten College, verzameling Couvreur). Onderwerp; reglementering inzake traject en kost van de nachtwacht. Ordinance; routes and costs of the night watch. Text in Dutch. In-plano imprint, margins cut away and tipped-on, in the 18th century, on a blank leaf measuring 51 x 38 cm. .
EUR 60.00 [Appr.: US$ 63.24 | £UK 51.5 | JP¥ 8494] Book number 31006

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results