Deutsch  Français  Nederlands 

1757 Antwerpen - Staatsleningen. : - Twee affiches. met in tabelvorm de koersen van de obligaties.. ''Leyste van de verachterde Renten ende Chynsen, de welcke betaelt worden uyt de cassa van Reductie.

0. #Antwerpen, by de Weduwe van Petrus Jouret, 1757, 2 affiches in-plano, 54 x 45 cm, met wapenschild in houtgravure. (Wapenschild kort afgesneden). Officieel dokument gedrukt in affiche-vorm om op de geëigende plaatsen aangeplakt te worden. (Repayment of state bonds). .
EUR 225.00 [Appr.: US$ 236.54 | £UK 194 | JP¥ 32346] Book number 13261

is offered by:


Antiquariaat W. de Goeij
Postbus 39, B-2920, Kalmthout, Belgium Tel.: +32 (0)496381439
Email: wim.de.goeij@pandora.be
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results