Deutsch  Franšais  Nederlands 

WERNER, J.G. - Volledige verzameling van psalm-, lof- en evangelische gezangen, met voor- en tusschenspelen: by de gereformeerden in Holland in gebruik, vierstemmig voor het orgel gezet door J.G. Werner.

Nykerk, S.A. Hempenius, [1816]. Oblong: 15,5 x 23,5 cm. In halfleer gebonden. Hardcover. 220 pag. Redelijk exemplaar
EUR 60.00 [Appr.: US$ 69.46 | £UK 50.75 | JPą 7941] Book number 94520

is offered by:


Antiquariaat FRANS MELK
Vaartweg 13, 1211 JD Hilversum, The Netherlands Tel.: +31 (0)35 623 23 64
Email: info@fransmelk.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results