Deutsch  Français  Nederlands 

HAEMSTEDIUS, ADRIANUS [ ADRIAAN CORNELISZ VAN HAEMSTEDE] - Historie der Martelaren, Die om het getuygenisse der Evangelischer waerheydt haer bloedt gestort hebben, van de tijden Christi onses Saighmakers af tot den jare sesthien hondert vijf-en-vijftigh toe. Niet alleen in dese Nederlanden, maer oock Vranckrijck, Engelandt, Schotlandt, Spanjen, Italien, Duytschlandt, America en andere Landen, met vele van hare Brieven en Belijdenissen, als mede de Moort van Parijs, de Moort in Voltoline, d’ongehoorde wreetheyt in Yerlant, mitsgaders de schrickelike Moort aen de Vaudoysen in Piemont, en andere vervolgingen der Geloovigen. In desen laetsten druck op een nieuw neerstelick oversien, verbetert, en veelsins vermeerdert, en elck op sijn behoorlick jaer en tijdt met grooter vlijt en neerstigheyt tusschen gevoeght, door J.G.O. Met meer dan hondert vijftigh kopere platen verciert, ..................

 1555364892,
Gedruckt tot DORDRECHT, by Jacob Braat voor Jacobus SAVRY [kasteel van Gendt], in 't jaer 1656. In perkament gebonden. 31 x 20,5 cm. Met circa 150 vele heftige gravures [11 x 14 cm ] in de tekst. Kleine imperfecties: de band is wat vuil en bekrast; folio 48 mist een stukje papier in de marge. Toch zeker een redelijk goed exemplaar.
EUR 500.00 [Appr.: US$ 544.22 | £UK 421.5 | JP¥ 85356] Book number 125369

is offered by:


Antiquariaat FRANS MELK
Vaartweg 13, 1211 JD Hilversum, The Netherlands Tel.: +31 (0)35 623 23 64
Email: info@fransmelk.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results