Deutsch  Franšais  Nederlands 

VIVIE, JOH: DU [BOEKVERKOOPER]. - De Nieuwe en naauwkeurige Neederlandse hovenier, Onderwijsende hoe hier te Lande, onder dit Climaat een Tuin, met sijn Parken, Paaden, Glintingen en Heiningen wel sal aangeleid, en de Boomen aan deese moeten geplant, gesnoeid, aangebonden en onderhouden werden en op wat wijse met onvrugtbaare boomen, 't sy karrel- of steen-vrugten vrugtbaar maaken, en nu wel draagsaam, alsoo bewaaren kan. Ook de regte en seekere manier, om haar siektens en ongemakken, waar door se anders in ;t geheel of ten deelen ligt vervallen, ja sterven, voor te koomen en te geneesen; alsmede een beschrijving van alle soort van rijpen en ongedierten die de vrugten der bloemen bederven: alles door de reeden ende ondervindingen van meer als vijftig jaaren herwaarts bevestigt.

 1555361626,
Leiden, Joh. du Vivie, 1713. Eerste druk/first edition. 21 x 16 cm. Hardcover; perkament/parchment [a bit soiled]. Frontispiece [ door/by F.Bleiswyk]. Titlepage. Opdragt [4pp]; Voor-reeden [2pp]; 286 pp. [Generaal] Register [10pp]. Contains 12 engravings. So [probably] missing 2 plates. Nice & attactive copy *** RARE
EUR 450.00 [Appr.: US$ 490 | £UK 379 | JPą 77297] Book number 114274

is offered by:


Antiquariaat FRANS MELK
Vaartweg 13, 1211 JD Hilversum, The Netherlands Tel.: +31 (0)35 623 23 64
Email: info@fransmelk.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results