Deutsch  Franšais  Nederlands 

EPO SJUCK VAN BURMANIA; WYBRAND VAN ITSMA; NOORDBEEK, RUDOLPHUS JOANNES- (LEEUWARDEN); PLAATS, FOLKERT VAN DER (HARLINGEN); FERWERDA, ABRAHAM (LEEUWAR - Schuite- en jagt-praatjes ofte samenspraken tusschen eenige Heeren, waar in verhandelt worden verscheide Stoffen rakende de Oude en Hedendaagsche gesteldheid van de Nederlandsche Republyk, en wel voornamentlyk word gesproken over eenige nieuws uitgekomene Boeken.

 1458071977,
Te Harlingen : by Folkert van der Plaats, en te Leeuwarden by Abr. Ferwarda en Rudolphus Joh. Noordbeek, 1757. 22 x 14,5cm. In omslag [gemarmerd]. [6], 440 pag.
EUR 175.00 [Appr.: US$ 211.35 | £UK 155.75 | JPą 21953] Book number 103453

is offered by:


Antiquariaat FRANS MELK
Vaartweg 13, 1211 JD Hilversum, The Netherlands Tel.: +31 (0)35 623 23 64
Email: info@fransmelk.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results