Deutsch  Français  Nederlands 

LUNDIN, HANS - Joannes Baazius' kyrkliga reformprogram

Stockholm, Svenska Kyrkans Diakon... [1944]. orig.wrappers. 23x15 cm, xxviii,292 pp, Inscribed by author on half-title. Series: Samlingar och studier till Svenska kyrkans historia: 8.. Minor rubbing. Small side-cover-edge tears. VG. ¶ University of Lund doctoral dissertation. Includes a 13-page German summary. Contents: Forskningsuppgiften; Baazius och den kyrkliga reformrö relsen i Tyskland och Danmark; Baazius' reformskrifter och striden kring dessa; Baazius' principiella uppfattning om förhållandet mellan andligt och världsligt regemente; Baazius' förslag till reform av stiftsstyrelsen; Baazius och striden om consistorium generale; Baazius och prästerskapets världsliga uppgifter; Baazius tankar om kyrkotukten; Zusammenfassung.
USD 48.00 [Appr.: EURO 43.5 | £UK 37 | JP¥ 5286] Book number BOOKS006508I


We regret that this particular copy is temporarily not available. You may try to find another copy by using the search function. Apologies for the inconvenience!

 

Do you want to see

- more titles like this one?
- more by this author
- more from this bookseller?
Back to your search results