Deutsch  Franais  Nederlands 

STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Edele Mogende Heeren, bysondere goede vrunden, nae-gebueren ende bontgenoten, Met wat yver de provintie van Hollandt ende West-Vrieslant vanden beginne vande tegenwoordige Regieringe, ende vervolgens altijts heeft behertight de behoudenisse verseeckerheyt, vermeerdering, e welvaren van het Lichaem vande Unie in het gemeen, ende vande leden van dien in het particulier, heeft daer uyt kunnen blijcken, dat niet-tegen-staende by het eeuwigh Verbondt tusschen de provintien inden jare 1579 gemaeckt ...

 1411065532,
In den Hage, By de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, 1650 (herdruk ca. 1700). Klein 4to. (8) pp. Zonder omslag. (Oude aantek. op achterzijde). Goed ex. Heruitgave uit een convoluut (ca. 1700). - Knuttel 6680; Tiele 3647 (beide 1e druk).
EUR 30.00 [Appr.: US$ 35.64 | £UK 25.75 | JP 3905] Book number 59878

is offered by:


Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 676 12 29
Email: mail@charbo.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results