Deutsch  Franais  Nederlands 

(MARIUS, L.) - Amstelredams eer ende opcomen door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H.Sacrament des altaers. Anno. 1345. Met frontispice en 16 platen door Botius a Bolswert.

Antwerpen, Hendrick Aertssens, 1639 (=laat 17e eeuwse Amsterdamse? herdruk). Kl-8vo. (xvi), 304 pp. Perkamenten spitselband. (bibl.stempel op titelp., franse titel en her en der in het boek. Schutbladen ontbreken, perkament heel vuil, gebruikt ex.) Sterck ("Amstelredams Eer en Opcomen"), Variant E. met als belangrijkste kenmerken de Latijnse en Nederlandse versjes als gegraveerde onderschriften bij de prenten, de initiaal H met de hemelvaart van Christus aan het begin van de opdracht aan Rubens en laatste pagina die foutief 204 i.p.v. 304 is genummerd. De prenten werden voorheen toegeschreven aan P. P.Rubens op grond van een opdracht aan Rubens die in verschillende latere uitgaven (waaronder deze) is opgenomen. In feite gaat het hier echter om een opdracht van Botius Bolswert, de eigenlijke graveur die ook op de gegraveerde titelpagina wordt genoemd, van zijn eigen gravures aan zijn leermeester Rubens. De prenten zijn in eerste instantie afzonderlijk van de tekst gedrukt bij Hieronymus Verdussen in Antwerpen en zijn gedeeltelijk gekopieerd naar voorstellingen door Jacob Cornelis van Oostzanen vr 1513 voor de H. Stede. Vingerafdruk: a1 *3 he : a2 *5 rh - b1 A n : b2 T5 , $al
EUR 145.00 [Appr.: US$ 158.22 | £UK 122.5 | JP 17429] Book number 115221

is offered by:


Antiquariaat Brinkman, sinds 1954
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 83 53
Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results