Deutsch  Français  Nederlands 

ONZE TAALTUIN. - Maandblad voor de wetenschap der taal als volksuiting enz. Red.Jac.v.Ginneken & G.S.Overdiep. Orgaan van de Dialectencommissie der Kon.Ned.Akademie.

Rotterdam 1932-Maastricht 1942. In 10 delen. lin (dl.10 hlin en iets gevlekt; bibl.st.) Bijdr.v.J.Wils, A.Weijnen, P.J.Meertens enz.
EUR 160.00 [Appr.: US$ 178.66 | £UK 145.75 | JP¥ 18831] Book number 111682

is offered by:


Antiquariaat Brinkman, sinds 1954
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 83 53
Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results