Deutsch  Français  Nederlands 

BONDT, E.C. [NOTARIS BATAVIA].- TEA TRADE.- - Notarieel document 26 mei 1800. Wiese Jr en Sr '... te zaamen of ieder in het bijzonder, Generaal gemagtigde voor den Heere Albertus Henricus Wiese, Raad Extra Ordinair van Nederlandsch India, mitsgaders Resident van de Collegien van Weesmeesteren, Curatoren en Scholarchen [?] te Batavia...'. 18924,- voor 1/3e in partij thee. met zegel en lakzegel.

Amsterdam, 1800. Folio. Ca 30 x 22 cm. Watermerk 'Pro Patria', tegenmerk Gekroonde 'G.R.' De partij thee via de heren Jacob Temminck en Cornelis van Twist. Gepasseerd in Amsterdam met de getuigen Isaac Rijnders en Jan de Vries Corneliszoon.
EUR 250.00 [Appr.: US$ 294.12 | £UK 214 | JP¥ 32437] Book number 9966

is offered by:


Antiquariaat B.M.Israel B.V.
G. van IJsselsteinlaan 57, 1934 GM Egmond aan den Hoef, The Netherlands Tel.: +31 06 2 61 54 061
Email: bmisrael@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results