Deutsch  Français  Nederlands 

ORDONNANTIE OP 'T STUCK VAN DEN BRANDT - Ordonnantie by de Ed: Heeren Borgermeesteren ende vroedschap der Stadt Utrecht gemaeckt Op 't Stuck van den Brandt, neevens instructie op 't gebruycken der Blusch-Gereedschappen.

Utrecht, Gepubliceert van den Stadthuyse t'Utrecht, 1687. W. engr. titlepage. Pamphlet, unbound. (28 pp.). Rules and regulations for the fire fighters of Utrecht and instruction on the use of fire fighting equipment and apparatus.
EUR 190.00 [Appr.: US$ 223.53 | £UK 162.75 | JP¥ 24652] Book number 4715

is offered by:


Antiquariaat B.M.Israel B.V.
G. van IJsselsteinlaan 57, 1934 GM Egmond aan den Hoef, The Netherlands Tel.: +31 06 2 61 54 061
Email: bmisrael@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results