Deutsch  Français  Nederlands 

MARGÔT VAN RUTH-VAN DER HOVEN [SST.] - Proza van onze tijd [deel] II. Auteurs kozen uit eigen werk.

[Z.pl.], [Z.uitg.], [Z.j.], 1e druk. Hardcover, pp. Bloemlezing met teksten die door de schrijvers zelf werden geselecteerd. Bij elk fragment een beknopte biografie, bibliografie, zwart-wit portretfoto en facsimile van de handtekening. Met inleiding door Gerrit Borgers, verantwoording en inhoudsopgave.¶ Dit op zichzelf staande tweede deel bevat bijdragen van o.a. Gerard Kornelis van het Reve, Hella S. Haasse, Heere Heeresma, Willem Frederik Hermans, Belcampo, Hugo Claus, S. Vestdijk, Jan Wolkers en Simon Vinkenoog. Goed - auteursexemplaar van Simon Vinkenoog (met aanbiedingsbriefje van de uitgever). Zie foto's.
EUR 7.50 [Appr.: US$ 8.5 | £UK 6.5 | JP¥ 967] Book number 4037

is offered by:


Arcana Cabana
Bachlaan 22, 6815 DE Arnhem, The Netherlands Tel.: +31 (0)26 321 6234
Email: arcanacaban@gmail.com
  Order this book

Ask for information

Back to your search results