Deutsch  Franšais  Nederlands 

- Nieuwe en Oude Reglementen voor de Capiteynen ; Equipagie-meesters ; met haer Assistenten ; mitsgaders de commissarisen ter Monstering ; en Schrijvers ; op 's Landts Oorloghschepen, alles behoorende ter directie van den Raet ter Admiraliteyt in Zeelant , vernieuwt en by den anderen gebracht , om yeder die het aengaen kan , sigh tot narichtingh te dienen.

Middelburg, Bartholomeus de Later, n.d. [c. 1674]. (8),18,4,13,3,7 pp. No covers (as published)* Extremely rare Dutch naval decree, only one other copy known in existance.
EUR 500.00 [Appr.: US$ 535.44 | £UK 437 | JPą 70491] Book number 294992

is offered by:


Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 11 91 | Fax: +31 (0)20 623 28 09
Email: kok@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results