Deutsch  Franšais  Nederlands 

[BIBLIA NEERLANDICA.] - Biblia Sacra, dat is alle de Heylige Schriften van het Oude en Nieuwe Testament, / nu op een nieuw met groote naerstigheyt oversien, en naer den laetsten Roomschen text verbetert, door de doctoren der H. Godtheyt, inde vermaerde Universiteyt van Loven. In den iare M.D. XCI

Antwerpen, Jan Moerentorf [Plantin-press], 1690. 2 vols. in 1. Unpag. Copper-engraved title-page. Raised full leather (blindstamped decorated) binding with origincal brass catchers (clasps missing). Folio. - Spine with repairs and worn along the edges.* Originally published by Plantin in 1599.
EUR 750.00 [Appr.: US$ 813.2 | £UK 659.75 | JPą 107757] Book number 278852

is offered by:


Antiquariaat A. Kok & Zn. B.V.
Oude Hoogstraat 14-18, 1012 CE Amsterdam, The Netherlands Tel.: +31 (0)20 623 11 91 | Fax: +31 (0)20 623 28 09
Email: kok@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results