English  Deutsch  Français 

- Framed drawing mid 20th century | Ethiopian Coptic biblical illustration, 1 p.

 1555639883,
Colourful religious / biblical illustration, possibly of a procession with the scriptures being held under a parasol whilst a priest reads it in front of the devotees. A woman on the left holds an incense burner.Colored drawing on vellum (parchment), within a red lined frame; under golden frame, mounted on a black mount. 246 x 305 mm.[NL] Kleurrijke religieuze / Bijbelse illustratie, mogelijk van een processie waarbij de geschriften onder een parasol worden gehouden terwijl een priester ze voorleest voor de toegewijde. Links houdt een vrouw een wierookbrander vast.Gekleurde tekening op perkament, binnen een rood gelijnd kader; onder kader, gemonteerd op een zwarte vatting.
EUR 108.90 Boeknummer PR121770

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Arine van der Steur
Balistraat 81B, 2585XN Den Haag, The Netherlands Tel.: +31 (0)70 7439080
Email: info@arinevandersteur.nl
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten