English  Deutsch  Nederlands 

- De Vaderlandsche Historie in Themata. Vervattende, in eene zaakelyke en tevens beknopte orde, alle de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons Vaderland zyn voorgevallen.

Amsterdam, Arend Fokke Simonzz. 1788. Tweede druk. 11x17 cm. Gegraveerd frontispiece, Halfleer. Rug aan voor- en achterzijde stukje gespleten. Papier van band iets gesleten. Prenten in goede staat. l 22 kopergravures met portretjes en uitslaande historieprenten. 1. Portretten XXXVI Graven van Holland. 2. Portretten Stadhouders (Prinsen van Oranje). 3.Schip van Capt. Meyer te Mogador opgebracht 1774.4. Een Engelsche Paket-Boot door een Americaansche Kaaper genomen 1777. 5. Het Springen van 's Lands Oorlogsschip Alphen voor Curacao 1778. 6. Het verbranden van het Oorlogsschip Kenmerland 1778. 7. Portret Paul Jones in Amsterdam 1779. 8. Ontmoeting Schout bij nacht Graaf van Byland met Commodore Fielding 1779. 9. Brand in de Waag Amsterdam 1780. 10. Ruine van het hotel van den Franschen Ambassadeur 1782. 11. Exercitie der Burgery, in tegenw. van den Baron van der Capellen Amsterdam 1783. 12. Watersnood in Gelderland 1784. 13 Oproer te Rotterdam 1784. 14. Vuurwerk van het genootschap tot Nut der Schuttery afgestoken te Amsterdam 1785. 15. Gevecht by Vreeswijk aan de Vaart 1787. 16. Het Plunderen van het huis van Burgemr. J.Rendorp 1787. 17. Het vermeesteren van de Kattenburgerbrug 1787. 18. Uittogt van Zeshonderd Amst. Burgers naar Utrecht 1787. 19. Intreede Z.D.H. Willem V in 's Hage 1787. 20. De Pruisschen bezetten de Leydsche Poort te Amsterdam 1787. 21. Intocht der Guardes te Paard te Amsterdam 1787. 22. Aftocht (vertrek) der Pruisschen 1788
EUR 247.50 | CHF 245] N°. du livre 956070

vous est proposé par:


Grimbergen Boeken Antiquariaat
Heereweg 237, 2161 BG Lisse, The Netherlands Tel.: +31 (0)0618686644
Email: antiquariaat@grimbergenboeken.nl
  Commander ce livre

Demandez de l'information

Retour àux résultats de votre recherche