Deutsch  Franšais  Nederlands 

Boer, J.P. - De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting : een kwalificatiemodel, knelpuntenanalyse en oplossingsrichting voor de inpassing van Anglo-Amerikaanse trusts in de Nederlandse inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Den Haag : Sdu Uitgevers, c2011. Paperback. 468 pp. : ill. ; 25 cm. (Fiscaal-wetenschappelijke reeks ; 17). Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : very good. - De Anglo-Amerikaanse trust komt van oorsprong niet voor in het Nederlandse civiele recht. Omdat het Nederlandse belastingrecht is gebaseerd op het Nederlandse civiele recht, ontstaan er knelpunten bij de confrontatie van het Nederlandse fiscale stelsel met de Anglo-Amerikaanse trust. In De Anglo-Amerikaanse trust in de inkomsten- en vennootschapsbelasting wordt ingegaan op de fiscale behandeling van de Anglo- Amerikaanse trust en de daarbij betrokken personen voor toepassing van de Wet IB 2001 en Wet Vpb 1969. Hierbij is de fiscale kwalificatie van de verschillende trustverhoudingen - fixed trusts en discretionary trusts - als (non-)transparante entiteit essentieel. In het boek is een model ontwikkeld waarmee de fiscale kwalificatie van alle rechtsvormen, waaronder doelvermogens, kan worden vastgesteld. Aan de hand van de vastgestelde fiscale kwalificatie van de Anglo- Amerikaanse trust als non-transparante entiteit is onderzocht welke knelpunten optreden ten aanzien van de Anglo-Amerikaanse trust en de daarbij betrokken personen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Bij de vaststelling van de knelpunten is in eerste instantie geabstraheerd van het APV-regime en onderzocht welke knelpunten in de Wet IB 2001 en Wet Vpb 1969 bestonden vˇˇr invoering van dit regime voor particuliere doelvermogens per 1 januari 2010. Bij deze analyse wordt uitgebreid aandacht besteed aan de rechtspraak en literatuur. Een grondige analyse van het APV-regime. Dit boek is daarmee het eerste boek dat een grondige analyse van het APV-regime bevat. Hierbij wordt beoordeeld of de gesignaleerde knelpunten zijn weggenomen met de invoering van het APV-regime en wordt het vergeleken met het inpassingsvoorstel op basis van een entiteitsbenadering. Ten slotte worden enkele voorstellen gedaan tot verbetering van het bestaande APV-regime. Uitgaande van een entiteitsbenadering wordt een voorstel tot inpassing van de Anglo-Amerikaanse trust in het Nederlandse fiscale stelsel geformuleerd. Vervolgens wordt in het boek uitgebreid aandacht besteed aan het APV-regime. ISBN 9789012386074.
EUR 30.00 [Appr.: US$ 32.12 | £UK 25.5 | JPą 5056] Book number #292359

is offered by:


Kloof Booksellers & Scientia Verlag
, Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands | Fax: +31 (0)20 627 1395
Email: kloof@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results