English  Deutsch  Français 

Hoffman, Thom: - Een verborgen geschiedenis. Anders kijken naar Nederlands-Indië.

 1548547655,
09 2019, (24,5 x 31 cm), 240 pp. Dutch text, ca. 250 photo's, hardcover. ¶ Indiëkenner Thom Hoffman neemt de lezer mee op een fascinerende reis door de tijd, aan de hand van betoverende en soms confronterende foto's uit Nederlands-Indië. Een verborgen geschiedenis, het resultaat van 20 jaar onderzoek in de schatkamers van Nederlandse musea en erfgoedinstellingen, daagt uit tot een andere manier van kijken naar historische foto's uit de voormalige kolonie. In dit boek zijn de foto's voor het eerst niet primair gekozen vanuit een Eurocentrisch perspectief, maar gaat het om de gevolgen van het koloniale ideaal voor Indonesiërs. Van de vroegste foto's uit 1840 tot de laatste in 1949 is steeds meer de bevolking te zien, steeds vaker de Indonesische stem te horen. De foto's maken duidelijk waar het streven naar gelijkheid en vrijheid vandaan komt. Niet eerder vertoonde foto's uit de Beeldbank Nederlands-Indië laten een onbekend beeld van Insulinde onder Nederlands gezag zien. De sfeer van nostalgie, tempo doeloe, het mythische Indië, blijkt een droombeeld dat niet altijd correspondeert met de werkelijkheid. Die was veel complexer, weerbarstiger, moderner en harder dan de fotografen ons doen geloven.
EUR 39.95 Boeknummer 7366

wordt aangeboden door:


Scriptum Art Books v.o.f.
Oder 18, 2491 DC Den Haag, The Netherlands Tel.: +31 (0)654 282538
Email: art@scriptumart.nl
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten