Deutsch  FranÁais  Nederlands 

- DE KATHOLIEK - Godsdienstig, geschied- en letterkundig maandschrift - 58e deel.

's - Hertogenbosch / 's - Gravenhage, Henri Bogaerts / Gebr. J. & H. van Langenhuysen, 1870. 1e druk. Half linnen band, 22cmx14cm, Goed behouden exemplaar. Met titelgravure. Hoofdartikelen: 1). J. Klimman: Het Vaticaansch Concilie en de kunst-tentoonstelling te Rome, beide tegen het Protestantisme gerigt. 2). J. J. van der Horst: Onze Lieve Vrouw van Lourdes: I). Het wonder. II). De gelofte. III). De verschijning. IV). De strijd. V). De baron Massy. VI). De vervolging. VII). Het onderzoek. VIII). De overwinning. 3). W. Wessels: F. Kaulen, Die Sprachverwirrung zu Babel. 4). Concilii Vatc. Const. dogm. de Fide Catholica. 5). C. L. Rijp: Wat verstaan de Liberalen door Ultramontanen of Ultramontaansche partij? 6). H. J. H. Russcheblatt: Dogma-verklaring van 's Pausen onfeilbaarheid. 7). J. de Bruijn: De Hoogleeraar L. W. E. Rauwenhof over 'De Katholiek'. 8). H. J. H. Russcheblatt: De afschaffing van de Staatskerk in Ierland. 9). Geschiedenis van het beggijnhof te Amsterdam. - V. 10). J. J. van der Horst: De Heer J. W. G. van Maanen over het christelijk huwelijk en de echtscheiding. 11). A. van Lommel: Bijdrage tot de geschiedenis der gemeente Kralingen. 12). Reis naar den Parnassus, door Cervantes. En verder de rubrieken: Verscheidenheden, Sprokkelingen en Letterlovers. Met noten. V + 400 pag.
EUR 45.00 [Appr.: US$ 47.61 | £UK 39 | JP• 7102] Book number 021156

is offered by:


Festina Lente
c/o Via Salvatore Bongi, 85, 55100 Lucca, ItaliŽ Tel.: +39 0583 464064
Email: festinalente.libri@gmail.com
  Order this book

Ask for information

Back to your search results