English  Français  Nederlands 

Etat Indépendant du Congo - roi Léopold II - Etat Indépendant du Congo - Bulletin Officiel – Année 1904

 1539012305,
Bruxelles, Hayez, 1904. E-book. Professional scanning at 300 dpi. 448 pp. Par le décret du 16 janvier 1886, Léopold II décrétait: «Tous les actes du Gouvernement qu'il y a intérêt à rendre publics seront insérés au Bulletin Officiel». C'est ainsi que d'un trait de plume, un an presque jour pour jour après la Conférence de Berlin, et sans qu'aucune des nations signataires ne s'en émeuvent, Léopold II, désormais Souverain Absolu de l'État Indépendant du Congo, s'accordait le droit de légiférer. (source: Wiki) Dit e-book kwam tot stand in samenwerking met het Instituut voor Financiële Archeologie (IFA), onder coördinatie van de heer Guy Bertrand. Alle 23 boekdelen van de periode 1885-1908 werden ingescand. Dat betekent een totaal van 9.777 pagina's.Zij vormen een onmisbare en exclusieve bron voor de studie van Kongo Vrijstaat/Etat Indépendant du Congo. De vastlegging van de grenzen, de bezetting van het grondgebied en de opdeling daarvan, de toekenning van concessies, de organisatie van het bestuursapparaat, al de factoren die een kolonie vorm geven, worden ontvouwd in het 'Bulletin Officiel'. De jaren 1906 en 1907 zijn cruciaal in de voorbereiding van de annexatie van Congo door België.Door een verregaande privatisering van het grondgebied, en dan vooral in 'le Congo Utile' (Katanga, Kassaï), zorgden Leopold en de 'trusts' ervoor dat België een 'uitgeklede kolonie' in handen kreeg.Eens temeer zouden de winsten naar private personen gaan en de kosten op de schouders van de collectiviteit worden geladen.Dat is dé grote constante in de geschiedenis van het kapitalisme, waarvan de kolonisatie een uitwas vormde. E-BOOK
EUR 15.00 | CHF 15] Buchzahl 202106132419

wird angeboten von:


MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600, Antwerpen, Antwerp, Belgium Tel.: +3232185113
Email: manu.tessens@gmail.com
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte