English  Français  Nederlands 

CONGO BELGE/BELGISCH-CONGO - Bulletin Officiel du Congo Belge – Ambtelijk Blad van Belgisch-Congo – 1948 annexe 1

 1539012022,
Gent, Vanderpoorten, 1948 1. Professional scanning at 300 dpi.Dit document bevat 756 pp. Op 15 november 1908 nam de Belgische staat de Etat Indépendant du Congo (E.I.C.) over van koning Leopold II. Tot dan was het diens privé-bezit geweest.Vanaf die datum trad België dus in de rol van kolonisator en werd Belgisch-Congo een feit. Op 30 juni 1960 werd Congo onafhankelijk.Bulletin Officiel du Congo Belge - Ambtelijk Blad van Belgisch Congo is een onmisbare bron voor onderzoek naar de evolutie en de organisatie van de Belgische kolonie.Dit e-book brengt deze bron tegen een redelijke prijs binnen het bereik van eenieder.Deze reeks e-books kwam tot stand in samenwerking met het Instituut voor Financiële Archeologie (IFA), met de heer Guy Bertrand als coördinator. EBOOK
EUR 15.00 | CHF 15] Buchzahl 196006310071

wird angeboten von:


MERS Antique Books Antwerp
M. Courtmansstraat 27, B-2600, Antwerpen, Antwerp, Belgium Tel.: +3232185113
Email: manu.tessens@gmail.com
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte