Deutsch  Franšais  Nederlands 

Bollen, Carlos. - Onverschuldigde betaling door de overheid : een onderzoek naar terugvordering door de overheid en het gebruik van privaatrecht daarbij.

[Den Haag : Boom Juridische uitgevers], 2002. Paperback. xvi,401 pp. Proefschrift Universiteit Maastricht. Mailorder only - Alleen verzending mogelijk. Book condition : as new. - Centraal in dit onderzoek staat de vraag wanneer de overheid onverschuldigd gedane betalingen mag terugvorderen. Verschillende publiekrechtelijke regelingen bevatten bepalingen met betrekking tot de terugvordering; in andere gevallen is dit echter niet zo. Een van de vragen die in het onderzoek wordt beantwoord, is of deze bepalingen voldoen en of in de gevallen waarin de publiekrechtelijke regeling geen terugvorderingsbepalingen bevat, deze er alsnog dienen te komen. Daarnaast is het de vraag of de overheid de publiekrechtelijke weg mˇet bewandelen, of dat het haar is toegestaan gebruik te maken van het privaatrecht. Met het beantwoorden van deze laatste vraag - mag de overheid bij terugvordering gebruik maken van de privaatrechtelijke weg, naast of in plaats van de publiekrechtelijke weg? - wordt tevens beoogd een bijdrage te leveren aan de discussie over het gebruik van privaatrecht door de overheid in het algemeen. ISBN 9789054542063.
EUR 20.00 [Appr.: US$ 21.38 | £UK 17.5 | JPą 3008] Book number #171739

is offered by:


Kloof Booksellers & Scientia Verlag
, Limmerick 7, 1046 AR Amsterdam, The Netherlands | Fax: +31 (0)20 627 1395
Email: kloof@xs4all.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results