Deutsch  Français  Nederlands 

BASNAGE, JAKOB - Vervolg op Flavius Josephus; of algememe historie der joodsche naatsie, behelzende ene uitvoerige beschryving van derzelver regerings-vorm, godtsdienst, gezinten en plegtigheden, nevens de veranderingen daar in voorgevallen: mitsgaders een verhaal van alle oorlogen, weergaloze rampen, wisselvalligheden, verstrooiing door de gehele waerelt, die naatsie in Asia, Afrika en Europa overgekomen; de zeltzame wetten en reglementen, in ieder koningryk in hare opzichte van tydt tot tydt gemaakt: waar in men vindt de levens en bedryven der joodsche regeerders, hogepriesters, opperveltheren, valsche messiassen, beroemde mannen en geleerde schryvers, met een berecht van derzelver werken (...) Uit het Fransch vertaalt, en met kopere platen versiert. 2 delen in 1 band.

 1538070098,
Amsterdam/Delft, Gerard onder de Linden/Reinier Boitet, 1726-1727. Frontispice + 2 gegraveerde portretten (Jakob Basnage en Egidius van den Bempden) + 1 buitentekstgravure + 91 binnentekstgravures + 2 gegraveerde drukkersvignetten. Leren band met geornamenteerde rug . Folio. [XXIV] 658 +7, [VI] 659-760, 760-1102, 1103-1940 pp. scheur in voorplat; knepen zwak; rug licht beschadigd; oude namen op schutblad; tekst hier en daar licht gebruind; randen platten licht beschadigd; platten gevlekt; verder in goede staat ¶ "Deze uitgave behandelt de geschiedenis van de verwoesting van Jeruzalem tot ±1700 (...) Velen menen dat de twee Vervolgen bij één van de uitgaven van Flavius Josephus' werken behoren, dit is echter niet het geval." Poortman, 11b, Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal, 265 Basnage.'Jacques Christian (also called Basnage de Beauval; 1653-1725), Protestant divine and historian. After the revocation of the Edict of Nantes he accepted a call as pastor to Rotterdam (1686) and later to The Hague (1691). He wrote several books, the most famous being L'histoire et la réligion des Juifs depuis Jésus Christ jusqu'á present (5 vols., 1706-11) (...) which was praised by Voltaire. The book was intended to supplement and continue the history of Josephus, but is marred by the author's inadequate knowledge of Hebrew, which obliged him to rely on Latin translations of Jewish sources and authors. He made use of the works of Buxtorf and Arias Montano and other Christian scholars. (...) his book enjoyed great popularity and was the basis for later, more informed Jewish histories. (...) His books are important as the first comprehensive and truly erudite history of the Jews in the Christian era, filling a gap between early Jewish historical writings and modern Jewish historical research Encyclopaedia Judaica, 4, 309-310 NNBW, 2, 95-98
EUR 250.00 [Appr.: US$ 266.45 | £UK 214 | JP¥ 40801] Book number 631075

is offered by:


Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, The Netherlands Tel.: +31 (0)50 318 42 33 | Fax: +31 (0)50 311 22 98
Email: info@isisbooks.onmicrosoft.com
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results