English  Français  Nederlands 

Gevaert, F.A.: - Naar wijd en zijd! Belgisch volkslied voor manstem met begeleiding (naar believen) van een mannenkoor. Gedicht van G.Th. Antheunis. Uitgave voor sopraan of tenor

Bruxelles : Cranz, PN A.C. 41291 [189-?]. 5 p. Gr. 4°. Gewicht/weight ca. 400 gr. Titelillustratie met o.a. afbeelding Leopold II, vorst van den "Congo Vrijstaat".
EUR 18.00 | CHF 17.5] Buchzahl 90238

wird angeboten von:


Musikantiquariat Paul van Kuik
Nissingstrasse 11, D-47559 Kranenburg, Germany Tel.: +49 (0)2826/999969 | Fax: +49 (0)2826/9998212
Email: p.kuik@paulvankuik.de
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte