English  Français  Nederlands 

Lange, Daniël de: - Uit het programma van het Koor a capella. Nieuwe uitgave, bewerkt door Dan. de Lange. No. 1. Drie oud-Nederlandsche liederen

Amsterdam : De Algemeene Muziekhandel, PN A. 84 M. [18--?]. 7 S. OU. Gewicht/weight ca. 350 gr.
EUR 14.00 | CHF 13.5] Buchzahl 46832

wird angeboten von:


Musikantiquariat Paul van Kuik
Nissingstrasse 11, D-47559 Kranenburg, Germany Tel.: +49 (0)2826/999969 | Fax: +49 (0)2826/9998212
Email: p.kuik@paulvankuik.de
  Dieses Buch bestellen?

Bitte um Informationen

Zurück zu Ihre Suchergeschichte