English  Deutsch  Français 

VAN DEN BERG GABRIELLE - Minstrel Poetry from the Pamir Mountains. A Study on the Songs and Poems of the Isma'ilis of Tajik Badakhsham

Leiden, 1997. 764pp. + 3pp. theses, 21cm. text in English, Doctoral Dissertation (Rijksuniversiteit Leiden, the Netherlands), illustrated softcover, stamp at verso of title page, text is clean and bright, X112249
EUR 80.00 Boeknummer X112249

wordt aangeboden door:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Dit boek bestellen

Vraag om informatie

Terug naar uw zoekresultaten