English  Deutsch  Nederlands 

ALBERS O.J.L. O.E.S.A. - Het natuurrecht volgens de wijsbegeerte der wetsidee - een kritische beschouwing (with a summary in English)

Nijmegen, Drukk.Gebr.Janssen, 1955. (vi +) 196pp. gebroch. 24cm. Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor in de Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.. 22 juni 1955, J25784
EUR 40.00 | CHF 39] N°. du livre J25784

vous est proposé par:


Antiquariaat Pieter Judo (De Lezenaar)
Vissersstraat 2 #2, B-3500, Hasselt, Belgium Tel.: +32 (0)11 26 27 28 | Fax: +32 (0)11 26 27 28
Email: delezenaar@telenet.be
Member of ILAB 
  Commander ce livre

Demandez de l'information

Retour àux résultats de votre recherche