Deutsch  FranÁais  Nederlands 

GRONINGEN, ORDONNANTIE - Instructie voor lieutenant ende hooftmannen, mitsgaders secretarien ende dienaeren vande Gerichts-camer der Provincie van stadt Groningen ende Ommelanden, waer nae sy sich van wegen de Hooge Overicheyt ende Heerlickheyt derselver, inde bedieninge haeres Ambts respectievelijck sullen hebben te reguleren.

 1534126991,
Groningen, Wed. Edzard Huysman, 1667. Zonder omslag, uit convoluut. 60 p. Met groot Gronings wapen en grote initiaal I. Netjes. Veel regels oudtijds in pen onderstreept. Uitvoerige regeling voor de politie te Groningen, drie-en-een-halve-eeuw geleden. Authentiek!
EUR 75.00 [Appr.: US$ 79.85 | £UK 64.75 | JP• 12358] Book number 278147

is offered by:


Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag, The Netherlands Tel.: +31 (0)70 346 60 20
Email: fokas@fokas.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results