Deutsch  Franšais  Nederlands 

SCHUYLL, Everhardus H. - Een Grondighe Wederlegginge, van een seecker Paeps Boecxken, geintituleert Tafele des Gheloofs &c ghestelt, tot een Ooghensalve om de verduysterde Ooghen van de eenvoudige Papisten van S'hertogenbosch, als oock van t'Lant van Limborch, Mestricht, Venlo, Romundt en Straelen &c. Een weynich daer meede te verlichten, op dat sy de waerheydt siende, haer niet langer door het schoon bedroch der Iesu-wyten soude laten rooven. Door Everhardum H. Schuyll, Bedienaer des Evangely in s'Hertogen-Bosch.

 1532943465,
's-Hertogenbosch, Ian van Turnhout, 1633. Perkament. (12), (182) p. 1e druk. Flink gat in de band, reparatie en bruine vlekken. Het binnenwerk van het boek is in goede staat. Fel anti-jezu´tisch ('Iesu-wyten') en anti-rooms-katholiek boekje, uitgegeven met steun en een subsidie van de protestantse Bossche autoriteiten. Puntsgewijze reactie op Tafele des Gheloofs (1617) van de jezu´et Jacobus Stratius. Schaarse Bossche publicatie.
EUR 180.00 [Appr.: US$ 195.16 | £UK 153.25 | JPą 30642] Book number 279555

is offered by:


Antiquariaat Fokas Holthuis (ILAB/NVVA)
Daal en Bergselaan 78, 2565 AG Den Haag, The Netherlands Tel.: +31 (0)70 346 60 20
Email: fokas@fokas.nl
Member of ILAB 
  Order this book

Ask for information

Back to your search results