Deutsch  Franšais  Nederlands 

Kok, Pieter (geboren te 's-Gravenhage) - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het romeinsch en hedendaagsch recht aan de hoogeschool te Leiden

's-Gravenhage, J & H van Langenhuysen 1877 Promotie op stellingen. - Gebrocheerd
EUR 8.00 [Appr.: US$ 8.66 | £UK 7 | JPą 1357] Book number W69410

is offered by:


Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands Tel.: +31 (0)71 514 46 30
Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results