Deutsch  Franšais  Nederlands 

Waller, Theodorus (geboren te Utrecht) - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het romeinsch en hedendaagsch recht aan de hoogeschool te Utrecht

Utrecht, Gebr. Van der Post 1871 Promotie op stellingen. - Gebrocheerd
EUR 8.00 [Appr.: US$ 8.68 | £UK 7 | JPą 1360] Book number W69050

is offered by:


Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands Tel.: +31 (0)71 514 46 30
Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results