Deutsch  Franšais  Nederlands 

Styrum, Albert Johan Jacob van (geboren te Haarlem) - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in het romeinsch en hedendaagsch recht aan de Hoogeschool te Leiden

leiden, Werst 1876 Promotie op stellingen. - Auteur was later vice-president bij het gerechtshof in s-Hertogenbosch. - Gebrocheerd
EUR 8.00 [Appr.: US$ 8.53 | £UK 7 | JPą 1321] Book number W69042

is offered by:


Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands Tel.: +31 (0)71 514 46 30
Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results