Deutsch  Franšais  Nederlands 

Telders, Cornelis - Stellingen ter verkrijging van den graad van Doctor in het Romeinsch en hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool te Leiden

leiden, Van Doesburgh 1865 1e dr. - Linnen.
EUR 15.00 [Appr.: US$ 16.24 | £UK 13 | JPą 2544] Book number W67319

is offered by:


Antiquariaat Klikspaan
Hooglandse Kerkgracht 49, 2312 HS Leiden, The Netherlands Tel.: +31 (0)71 514 46 30
Email: maanen@antiqklikspaan.demon.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results