Deutsch  Français  Nederlands 

- Brief van Herm. Ger. Oosterdijk aan zijne zuster Kornelia Maria Atlee, geb. Oosterdijk over het afsterven van hunnen broeder Mr. Gerrit Hermannus Oosterdijk, raad in de vroedschap en weesmeester der stad Delft, aldaar, in haar bijzijn, overleeden den 12 van wintermaand 1772. z.p. 4º: [12] p.

1772, 12 december Zinspelingen op het overlijden van hun moeder een jaar tevoren en op het feit dat de vrouw nu voor de tweede maal weduwe wordt. Nieuweboer: KBH, CBG, MNL, GAA
EUR 69.00 [Appr.: US$ 74.86 | £UK 59.25 | JP¥ 11256] Book number 9795

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results