Deutsch  Français  Nederlands 

Boxhorn, Marcus Zuerius van - Verbetert en vermeerdert politijck en militair hantboecxken vanden staet der Geunieerde Provintien (...) als mede de lasten des oorlogs by den selven gedragen tot den jare 1651. z. pl., z. n., 1674.

12°, geheel perkamenten band uit de tijd, (8)+300+112+20+(4) pag. Bevat tevens 'Militair repartitie-boeckjen', 6e druk, 112 pag. en 'Artykel-brief ofte ordonnantie op de discipline militaire', z. pl., z. n., 1667, 20+(4) pag. B1270.
EUR 718.75 [Appr.: US$ 766.03 | £UK 615 | JP¥ 117303] Book number 42803

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl




  Order this book

Ask for information

Back to your search results