Deutsch  Français  Nederlands 

[NOMSZ, JOHANNES], - Dankzegging der acteurs en actrices, van den Amsteldamschen Schouwburg, aan de wel-edele heeren regenten; wegens de vergunning tot het vertoonen van vier tooneelstukken, ten hunnen voordeele: uit naame van gemelde acteurs en actrices, uitgesproken, door, mejuffrouw Cornelia Ghyben, huisvrouw van den heere, J. Bouhon; den 22 Mei 1769.

Without impressum, according to STCN: "Part of: J. Nomsz, Works, Sel., 1776", single folded leaf with added titlepage, [4] pp., without binding, traces of glue that indicate these pages were indeed part of a larger work, somewhat smudged and stained.
EUR 34.50 [Appr.: US$ 37.43 | £UK 29.75 | JP¥ 5628] Book number 68367

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results