Deutsch  Français  Nederlands 

ROELANTS, E., - Twee verhandelingen betrekkelijk de geschiedenis en oudheden van Nederland, nagelaten door Egbert Roelants. Met een portret en fac-simile, benevens eenige berigten over den Overledene uitgegeven tot eene gedachtenis voor zijne vrienden.

 1529211876,
Groningen, J.B. Wolters, 1839, xxxiv, 230 pages, frontispiece lithograph portrait of Egbert Roelants (I.Z.M. 1838/H.J. Backer) original paper on board binding, two articles by Egbert Roelants (1815-1837)with an in memoriam written by Mr. J. de Wal (1816-1892), an introduction by Petrus Hofstede de Groot (1802-1886) and a short in memoriam by B.H. Lulofs, a further poem by F.C. de Greuve. This edition was published for friends of the deceased only. Scarce.l Roelants (Egbert), werd geb. te Leuven, 30 Maart 1815. De omwenteling van 1830 bracht hem te Groningen, waar hij in de theologie studeerde en 29 Maart 1837 aan de griep overleed. Twee malen werd hij met het eermetaal bekroond, den eersten keer door de Theologische Faculteit te Leiden voor: Eene vergelijking van de Noordsche Mythologie met die der Grieken en Romeinen, vooral met betrekking tot de overblijfselen dier aloude godsdienst in ons vaderland, en den tweeden keer door die van Utrecht: Over de oorzaken en gevolgen der scheuring die in de 15e eeuw in het bisdom Utrecht heeft plaats gehad Na zijn dood gaven zijne vrienden Mr. J. de Wal en Dr. L.S.P. Meyboom van deze twee verhandelingen een vertaling in het licht, onder den titel van: Twee verhandelingen, nagelaten door E. Roelants, Groningen 1839.
EUR 258.75 [Appr.: US$ 280.74 | £UK 221.5 | JP¥ 42252] Book number 67131

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results