Deutsch  Français  Nederlands 

[WOLSON, TH., BERAGE], - De allerverborgenste geheimen van de zeven hoofdgraaden der vrij-metselaarij ontdekt, of Het waare roozenkruis / uit het Engelsch vertaald: waarbij gevoegd is, de Geschiedenis der Noachiten, uit het Hoogduitsch in 't Fransch vert., en in die taal met verbeteringen verrijkt, en nu, naar den Jerusalemschen druk, in 't Nederduitsch overgezet; met aanmerkingen van den vertaaler en met kunstplaaten opgehelderd.

 1529211591,
1804, [no place, publisher], 109+(1) pages, woodcut vignette with freemasons symbols on titlepage, original paper binding, ink stains on back, ownersname in ink on front, two attractive engraved plates, of which one large foldout plate with the freemasons symbols. Written by Thomas Wolson (1751-) and translation of: Les plus secrets myste`res des hauts grades de la mac¸onnerie de´voile´s, ou Le vrai rose-croix : suivi: Du Noachite. - 1766, interesting and well executed book on the history and secrets of freemasonry/vrijmetselarij. Kloss, comp. 1884 [ed 1783]; Van de Sande, 'Vrijmetselarij...', pp. 58 - 60.
EUR 799.25 [Appr.: US$ 862.58 | £UK 679.75 | JP¥ 135319] Book number 66824

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results