Deutsch  Français  Nederlands 

Salvador, Mozes - Adres van jhr. M. Salvador aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noordholland en het daarop bekomen antwoord, betreffende de laatste gemeente-verkiezingen van Haarlem, benevens een adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1851.

Ingenaaid, origineel bedrukt papieren omslag, 16 pag. C1616l Knuttel 29331. De stukken zijn gedateerd september 1851 en bevatten een complete lijst van ca. 300 Haarlemmers waarop tussen de 1 tot 889 stemmen waren uitgebracht.
EUR 51.75 [Appr.: US$ 56.08 | £UK 44.5 | JP¥ 8418] Book number 54033

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results