Deutsch  Français  Nederlands 

Winkel, J.W. te, - ALBUM ACADEMICUM van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der curatoren, hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1913, der rectores magnifici en secretarissen van den Senaat der universiteit van 1877 tot 1913, der leden van den Illustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium van 1851 tot 1913 en der studenten van 1799 tot 1913. Amsterdam 1913 Ca. 600 p.

Het overgrote deel van het werk bevat de namen der studenten 1799-1913. Het vervangt een eerdere lijst van N. de Roever betreffende de periode 1799-1882. De namen van de studenten vóór 1799 zijn niet bewaard. Overigens kon men tot 1877 in Amsterdam geen examens doen, zodat men Amsterdamse studenten ook in de alba van andere universiteiten zal aantreffen. Papieren kaft met beschadigingen.
EUR 46.00 [Appr.: US$ 49.88 | £UK 39.25 | JP¥ 7831] Book number 52

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results