Deutsch  Français  Nederlands 

Sichem Jr., Christoffel van - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden. 2 delen in 1 band. Amsterdam, J. Klooster, 1739.

4°, gebonden in half leren band uit de tijd, (4)+98(van 100)+(2)+96(van 100) pag. Geillustreerd met 194 (van 200) houtsneden van Chr. v. Sichem de Jonge (1581-1658). Mist de nrs. 1 en 2 van het Oude Testament en de nrs. 97-100 van het Nieuwe Testament. Iets gebruikt exemplaar van dit zeldzame boek. Met goede afdrukken van de eerder door G.J. Saagman gebruikte houtblokken. Enkele van de houtsneden naar Goltzius, Durer e.a.
EUR 454.25 [Appr.: US$ 493.48 | £UK 389.75 | JP¥ 76867] Book number 43014

is offered by:


Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341A, 2161 BL Lisse, The Netherlands
Email: info@goltzius.nl
  Order this book

Ask for information

Back to your search results